سخن مشاور

Success does not consist in never making mistakes but in never making the same one a second time. – George Bernard Shaw

گامهای پنج گانه تا آزمون آیلتس

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

برای موفقیت در آزمون آیلتس باید 5 گام صحیح را محکم بردارید

 

مرحله ی نخست- آشنایی با مراحل آزمون

 - نمره ی آزمون آیلتس مورد قبول کدام مراکز می باشد؟

آزمون ایلتس و نمره ی آن مورد پذیرش اکثر دانشگاهها و مراکز آموزشی جهان میباشد. در کشورهای بریتانیا ، افریقای جنوبی ، استرالیا تنها آزمون معتبر و قابل قبول برای تحصیل و اقامت میباشد. در سایر کشورها نیز آیلتس در کنار تافل از اعتبار همسنگ و بی چون و چرا برخوردار است.

 

- آزمون آکادمیک یا جنرال  کدام را انتخاب کنم؟ کدام آسان تر است ؟ چه فرقی با هم دارند؟

آیلتس دردو نوع آکادمیک و جنرال برگزار میگردد. بخش reading & writing در این دو نوع متفاوت است . نمیتوان گفت کدام آسان تر است . تفاوت در متون آنهاست . متون آکادمیک اختصاصا به محیطهای دانشگاهی و موضوعات مرتبط با آن برمیگردد و متون جنرال به زندگی عمومی. نمره ی آکادمیک برای ادامه تحصیل و یا مشاغل آموزشی مناسب است و نمره ی جنرال برای زندگی و کار در سایر مشاغل. با همه ی اینها شما باید نوع آزمون رابا مقامات و سازمانهای مرتبط با نوع سفر خود چک کنید .

 

- سیستم نمره دهی آیلتس چگونه است ؟ فرق نمره ی 6 با نمره ی 7 چقدر است؟

سیستم نمره دهی آیلتس از 0 تا 9 میباشد. صفر برای افرادی که بهیچ وجه از زبان انگلیسی نمیتوانند استفاده کنند و 9 برای فردی که مانند یک بومی مادرزاد به زبان انگلیسی مسلط است. معمولا برای مقاصد مختلف نمره ی  5/5  تا 7 مورد نظر سازمانهای متقاضی میباشد. نمره ی 7 حد نصاب قابل قبول و استاندارد جهانی است. فرق نمره ی 6 با نمره ی 7 زیاد است . گاه لازم میشود برای ارتقا از نمره  ی 6 به 7 تا شش ماه کلاس رفت و درس خواند.

 

- تا چه مدت قبل از برگزاری آزمون میتوان یا بهتر است کلاس یا دوره ی آمادگی آزمون را شروع کرد؟

بسته به وضعیت زیانی شما از 6ماه تا 18 ماه قبل ترباید شروع کنید. بهتر است آزمون تعیین سطح بدهید. نمره ی تعیین سطح شما زمان مورد نیاز برای آمادگی را تعیین میکند:

نمره ی 6 به 7 – حداقل 3 ماه

نمره ی 5/5 به 7 – حد اقل 6 ماه

نمره ی 5 به 7 – حد اقل  9 ماه.

 

- با چه سطحی از زبان میتوانم برای آزمون آیلتس اقدام کنم ؟

این بسته به نمره ی مورد نظر شما دارد:

برای نمره ی 7 – سطح پیشرفته لازم (advanced) است.

برای نمره ی 6 – سطح متوسط بالا (upper-intermediate) لازم است.

برای نمره ی 5 و 5/5 – سطح متوسط (intermediate) لازم است.

البته شما میتوانید با هر سطحی برای نمره ی 7 یا هر نمره ی دیگری اقدام کنید. تنها باید زمان و دوره ی مناسب خود را اتخاذ کنید.

 

- چگونه میتوانم بفهمم وضعیت کنونی زبانم در چه سطحی است؟

برای تعیین سطح کنونی زبان خود باید در آزمون تعیین سطح حضوری یا در آزمون تعیین سطح آنلاین شرکت کنید. بهتر است این آزمون درهر چهار قسمت شنیداری ، گفتاری، نوشتاری، و خواندن شما را تست کند. 

خبرنامه

مجموعه مطالب