سخن مشاور

ویدیودرس ها ، خلاصه های پرکاربرد

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

ویدیودرس های آموزشی = ساده، مختصر، و کاربردی

 ویدیودرس های آموزشی زبن انگلیسی 

 

 

  • Grammar video-lessons 30 items
  • Vocabulary video-lessons 20 items
  • IELTS video-lessons 20 items
  • Business video-lessons 10 items

برای نمونه و اطلاعات بیشتر اینجا راببینید