نمونه درس - گرامر - ساخت جمله ی مجهول

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

برای آمادگی آزمون آیلتس ، ابتدایی ترین کار این است که مطالب گرامری را تا سطح قابل قبولی فرابگیرید. در این درس از گرامر پایه ، با نکات مهم مجهول آشنا میشوید.

  


 ساخت جمله ی مجهول:  جمله ی مجهول در انگلیسی بیشتر از زبان فارسی کاربرد دارد و گاه لازم است برای طبیعی تر کردن جمله و یا رسمی تر کردن جمله ، از شکل مجهول آن استفاده کنیم.

برای ساخت جمله ی مجهول :

  • ابتدا مفعول ِ جمله را به ابتدای آن منتقل می کنیم.
  • فعل to be را به جمله اضافه می کنیم و آنرا در زمان جمله صرف می کنیم.
  • فعل اصلی را به شکل p.p یا قسمت سوم ِ فعل تبدیل می کنیم.

در جدول فوق، تبدیل ِ معلوم را به شکل مجهول ، در زمانهای مختلف مشاهده می کنید.

       Book suggestion: English Grammar in Use 

   Book suggestion: unite 22 - Grammar for IELTS , Cambridge