امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

پس از تسلط بر نکات مهم نگارش جنرال - بخش اول ، لازم است چند نمونه ی استاندارد بخوانید و فرا بگیرید...


امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

برای نگارش ، لازم است علاوه بر تسلط بر مباحث گرامری پابه و پیشرفته ، به روش علمی توانایی نگارشی خود را پله پله بالاتر ببرید. مطالعه ی این درس برای داوطلبان جنرال الزامی است و برای داوطلبان آکادمیک اختیاری می باشد.


امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 تسلط هر چه بیشتر بر بخش واژگان ، میتواند ما را در در هر چهار مهارت موفق تر کند. در بخش واژگان پابه ، در این نوبت دو درس 3 و 4 و تعداد قابل توجهی لغت و اصطلاح را دوره می کنیم: