روز درسهای زبان تخصصی

روز درسهای زبان تخصصی

روز-درس های زبان تخصصی

مجموعه درسهای آنلاین زبان تخصصی در ۴۰ هفته برای داوطلبان کنکور منحصرا زبان ، آزمون آیلتس، آزمون تافل، و امثال آن

داوطلبان و علاقه مندان زبان تخصصی، در یک دوره ی ۱۰ ماهه / ۴۰ هفته ای ، با هفته ای ۴ واحد درسی به همراه آزمون و تمرین کافی ، تا سطح پیشرفته (advanced) خواهید رسید. مجموعه ی مطالب هر هفته شامل این موارد است:

 • گرامر پایه تا پیشرفته با دید تخصصی
 • واژگان تخصصی ( موضوعی ، همنشینها، ریشه شناسی)
 • پرهیز از خطاهای رایج (common errors)
 • اصطلاحات روزمره  (language functions)
 • نکات و تمرین درک مطلب های cloze tests & comprehension

مدرس این دوره

استاد بهروز غفاریان
استاد بهروز غفاریان : مدرس زبان عمومی و تخصصی
Oct 2018 / مهر ۹۷
طرح درس ماه ۱
از "سطح متوسط" به "بالای متوسط"
گرامر تخصصی: درسهای ۱ تا ۴
واژگان تخصصی : درسهای ۱ تا ۴ شامل واژگان موضوعی ، واژگان همنشین ، و ریشه شناسی
اصلاحات روزمره: درسهای ۱ و ۲
پرهیز از خطاهای رایج: درسهای ۱ و ۲
آموزش و تمرین کلوز تست: درسهای ۱ و ۲
آموزش و تمرین درک مطلب: درسهای ۱ و۲
آزمونک شماره ۱ / آزمون شماره ۱
۰۱
Oct 2018 / مهر ۹۷
Nov. 2018 / آبان ۹۷
طرح درس ماه ۲
از "سطح متوسط" به "بالای متوسط"
گرامر تخصصی: درسهای ۵ تا ۸ واژگان تخصصی : درسهای ۵ تا ۸ شامل واژگان موضوعی ، واژگان همنشین ، و ریشه شناسی اصلاحات روزمره: درسهای ۳ و ۴ پرهیز از خطاهای رایج: درسهای ۳ و ۴ آموزش و تمرین کلوز تست: درسهای ۳ و ۴ آموزش و تمرین درک مطلب: درسهای ۳ و۴
آزمونک شماره ۲ / آزمون شماره ۲
۰۲
Nov. 2018 / آبان ۹۷
Dec. 2018 / آذر ۹۷
طرح درس ماه ۳
از "سطح متوسط" به "بالای متوسط"
گرامر تخصصی: درسهای ۹ تا ۱۲ واژگان تخصصی : درسهای ۹ تا ۱۲ شامل واژگان موضوعی ، واژگان همنشین ، و ریشه شناسی اصلاحات روزمره: درسهای ۵ و ۶ پرهیز از خطاهای رایج: درسهای ۵ و ۶ آموزش و تمرین کلوز تست: درسهای ۵ و ۶ آموزش و تمرین درک مطلب: درسهای ۵ و۶ آزمونک شماره ۳ / آزمون شماره ۳
۰۳
Dec. 2018 / آذر ۹۷
Jan. 2019 / دیماه ۹۷
طرح درس ماه ۴
از "سطح بالای متوسط" به "پیشرفته"
گرامر تخصصی: درسهای ۱۳ تا ۱۶ واژگان تخصصی : درسهای ۱۳ تا ۱۶ شامل واژگان موضوعی ، واژگان همنشین ، و ریشه شناسی اصلاحات روزمره: درسهای ۷ و ۸ پرهیز از خطاهای رایج: درسهای ۷ و ۸ آموزش و تمرین کلوز تست: درسهای ۷ و ۸ آموزش و تمرین درک مطلب: درسهای ۷ و ۸ آزمونک شماره ۴ / آزمون شماره ۴
۰۴
Jan. 2019 / دیماه ۹۷
Feb. 2019 / بهمن ۹۷
طرح درس ماه ۵
از "سطح بالای متوسط" به "پیشرفته"
گرامر تخصصی: درسهای ۱۷ تا ۲۰ واژگان تخصصی : درسهای ۱۷ تا ۲۰ شامل واژگان موضوعی ، واژگان همنشین ، و ریشه شناسی اصلاحات روزمره: درسهای ۹ و ۱۰ پرهیز از خطاهای رایج: درسهای ۹ و ۱۰ آموزش و تمرین کلوز تست: درسهای ۹ و ۱۰ آموزش و تمرین درک مطلب: درسهای ۹ و ۱۰ آزمونک شماره ۵ / آزمون شماره ۵
۰۵
Feb. 2019 / بهمن ۹۷
Mar. 2019 / اسفند ۹۷
طرح درس ماه ۶
از "سطح بالای متوسط" به "پیشرفته"
گرامر تخصصی: درسهای ۲۱ تا ۲۴ واژگان تخصصی : درسهای ۲۱ تا ۲۴ شامل واژگان موضوعی ، واژگان همنشین ، و ریشه شناسی اصلاحات روزمره: درسهای ۱۱ و ۱۲ پرهیز از خطاهای رایج: درسهای ۱۱ و ۱۲ آموزش و تمرین کلوز تست: درسهای ۱۱ و ۱۲ آموزش و تمرین درک مطلب: درسهای ۱۱ و ۱۲ آزمونک شماره ۶ / آزمون شماره ۶
۰۶
Mar. 2019 / اسفند ۹۷
Apr.2019 / فروردین ۹۸
طرح درس ماه ۷
از "سطح بالای متوسط" به "پیشرفته"
گرامر تخصصی: درسهای ۲۵ تا ۲۸ واژگان تخصصی : درسهای ۲۵ تا ۲۸ شامل واژگان موضوعی ، واژگان همنشین ، و ریشه شناسی اصلاحات روزمره: درسهای ۱۳ و ۱۴ پرهیز از خطاهای رایج: درسهای ۱۳ و ۱۴ آموزش و تمرین کلوز تست: درسهای ۱۳ و ۱۴ آموزش و تمرین درک مطلب: درسهای ۱۳ و ۱۴ آزمونک شماره ۷ / آزمون شماره ۷
۰۷
Apr.2019 / فروردین ۹۸
May 2019 / اردیبهشت ۹۸
طرح درس ماه ۸
"سطح پیشرفته" به "سطح حرفه ای"
گرامر تخصصی: درسهای ۲۹ تا ۳۲ واژگان تخصصی : درسهای ۲۹ تا ۳۲ شامل واژگان موضوعی ، واژگان همنشین ، و ریشه شناسی اصلاحات روزمره: درسهای ۱۵ و ۱۶ پرهیز از خطاهای رایج: درسهای ۱۵ و ۱۶ آموزش و تمرین کلوز تست: درسهای ۱۵ و ۱۶ آموزش و تمرین درک مطلب: درسهای ۱۵ و ۱۶ آزمونک شماره ۸ / آزمون شماره ۸
۰۸
May 2019 / اردیبهشت ۹۸
Jun. 2019 / خرداد ۹۸
طرح درس ماه ۹
"سطح پیشرفته" به "سطح حرفه ای"
گرامر تخصصی: درسهای ۳۳ تا ۳۶ واژگان تخصصی : درسهای ۳۳ تا ۳۶ شامل واژگان موضوعی ، واژگان همنشین ، و ریشه شناسی اصلاحات روزمره: درسهای ۱۷ و ۱۸ پرهیز از خطاهای رایج: درسهای ۱۷ و ۱۸ آموزش و تمرین کلوز تست: درسهای ۱۷ تا ۱۸ آموزش و تمرین درک مطلب: درسهای ۱۷ تا ۱۸ آزمونک شماره ۹ / آزمون شماره ۹
۰۹
Jun. 2019 / خرداد ۹۸
Jul. 2019 / تیر ۹۸
طرح درس ماه ۱۰
"سطح پیشرفته" به "سطح حرفه ای"
گرامر تخصصی: درسهای ۳۷ تا ۴۰ واژگان تخصصی : درسهای ۳۷ تا ۴۰ شامل واژگان موضوعی ، واژگان همنشین ، و ریشه شناسی اصلاحات روزمره: درسهای ۱۹ و ۲۰ پرهیز از خطاهای رایج: درسهای ۱۹ و ۲۰ آموزش و تمرین کلوز تست: درسهای ۱۹ و ۲۰ آموزش و تمرین درک مطلب: درسهای ۱۹ و ۲۰ آزمونک شماره ۱۰ / آزمون شماره ۱۰
۱۰
Jul. 2019 / تیر ۹۸

برای دیدن ریز برنامه ی هر ماه روی تصویر های زیر کلیک کنید

نحوه ی ثبت نام در این دوره

 • ثبت نام و اشتراک ۳۰ روزه / ماه جاری
 •  ثبت نام و اشتراک یکساله
 •  ثبت نام و اشتراک آرشیو ماههای قبل​

  2 نظر

 1. خیلی عالیه …. نمیدوند چقدر دنبال این مجموعه بودم.فقط اینکه نمیشه مدتش کوتاهتر و مثلا ۶ ماهه باشه؟

  • ممنون از حسن نظر شما. این برنامه برای داوطلبان زبان تخصصی کنکور و به شکل ماهیانه طراحی شده. اگر لازم میدانید زودتر و مثلا در ۶ ماه یا کمتر بگذرانید یا یاید دوره ها را تک تک بگیرید / یا درخواست آرشیو ماههای گذشته / و یا از طریق پشتیبانی درخواست خود را مطرح گنید. قطعا راه مناسبی یافت خواهد شد.

نظر بدهید

سبد خرید محصول با موفقیت حذف شد. بازگردانی محصول
 • هیچ محصولی در سبد وجود ندارد.