فعل های بی قاعده Irregular Verbs

اغلب فعلهای انگلیسی که به افعال با قاعده (regular verbs) معروف هستند، برای تبدیل به گذشته کافیست یک ed به آنها اضافه کنیم:

  • work > worked
  • help > helped
  • talk > talked

اما تعدادی از فعلها هستند که از این قاعده تبعیت نمی کنند و برای تبدیل به گذشته شکل خاص خود را دارند و باید آنها را حفظ کرد:

  • go > went
  • buy > bought
  • think > thought
جدول زیر را به تدریج حفظ کنید. ستون دوم شکل گذشته ی ساده آنهاست و ستون سوم شکل سوم (past participle) همان فعلها می باشد:
 

 

فهرست افعال بی قاعده در انگلیسی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

Praesent dictum risus velit, dapibus id risus. quis dolor اسکرول به بالا