رویداد های پیش ِ رو

سالانه ماهانه هفتگی روزانه لیست
آبان ۱۳۹۷

سمینار پایه “ارتقای مهارت دبیران زبان دبیرستان”

با توجه به تغییرات کتابهای درسی زبان دبیرستان - سمینار ارتقای مهارتهای دبیران و مدرسان توسط مرکز علوم کاربردی و تحت نظارت، تایید، و گواهی دانشگاه خوارزمی با تدریس و سخنرانی اساتید برجسته ...
۰۲ آبان
10:00 - 13:00
مرکز cp
بالاتر از میدان ولی عصر روبروی سینما آفریقا خ رحمتی بهمبری شماره 28

سمینار پیشرفته ی “ارتقای مهارت دبیران زبان دبیرستان”

با توجه به تغییرات کتابهای درسی زبان دبیرستان - سمینار ارتقای مهارتهای دبیران و مدرسان توسط مرکز علوم کاربردی و تحت نظارت، تایید، و گواهی دانشگاه خوارزمی با تدریس و سخنرانی اساتید برجسته ...
۰۲ آبان
14:00 - 19:30
مرکز cp
بالاتر از میدان ولی عصر روبروی سینما آفریقا خ رحمتی بهمبری شماره 28
کارگاه نگارش آیلتس

دوره ی کارگاهی نگارش آیلتس،دو روزه، تهران – IELTS Writing

دوره ی کامل نگارش آیلتس (IELTS Writing) در ۱۰ ساعت و دوروز توسط استاد بهروز غفازیان در روزهای ۳ و ۴ آبان در تهران محل آموزشهای خانه ی آبلتس استاد غفاریان برگزار می شود ...
۰۳ آبان - ۰۴ آبان
09:00 - 17:30
مرکز cp
بالاتر از میدان ولی عصر روبروی سینما آفریقا خ رحمتی بهمبری شماره 28
آبان ۱۳۹۷
کارگاه نگارش آیلتس

دوره ی کارگاهی نگارش آیلتس، دو روزه، مهر شهر- IELTS Writing

دوره ی کامل نگارش آیلتس (IELTS Writing) در ۱۰ ساعت و دوروز توسط استاد بهروز غفازیان در روزهای ۱۰ و ۱۱ آبان در مهر شهر کرج و در محل کتابفروشی زیبای اکتبر برگزار می شود. ...
۱۰ آبان - ۱۱ آبان
10:00 - 18:30
کتابفروشی اکتبر
RW55+4M Karaj, Alborz Province, Iran
رویدادی یافت نشد