آزمونهای تعیین سطح

آزمونهای تعیین سطح استاندارد

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 آزمون تعیین سطح پایه تا بالای متوسط upper-intermediate

 آزمون تعیین سطح پایه تا بالای متوسط upper-intermediate با دقت بسیار و در سه ماژول واژگان ، گرامر ، و بخش شنیداری برای داوطالبان آزمونهای استاندارد شده ، در این نشانی قابل دسترس میباشد:

آزمون تعیین سطح ساده 

آزمون تعیین سطح پیشرفته

برای آزمون پیشرفته ، لازم است ابتدا در سایت به رایگان ثبت نام کنید.