اطلاعات تماس

نشانی و تلفنهای ما

88730418
88174772
میدان آرژانتین، ابتدای بخارست ، نبش هجدهم
ساختمان جوردن ، ط3

http://telegram.me/IELTSkadeh

Saturday - Wednesday  10:00 am - 08:30 pm
Thursday: 09:00 am - 02:00 pm
Friday: closed