مدرس: بهروز غفاریان

کارشناس ارشد زبانشاسی از دانشگاه تربیت مدرس

بهروز غفاریان

  • مدرس زبان انگلیسی در عالیترین سطوح
  • مدرس تمام وقت دوره های تافل و آیلتس
  •  کارشناس ارشد زبانشاسی از دانشگاه تربیت مدرس
  • مولف کتابهای متعدد آموزش زبان
  • مجری نشر الکترونیک عنوانهای مختلف آموزشی
  • دوره دیده ی روشهای آموزش مجازی