درس ۳: زمان آینده ساده

https://jozweb.com/wp-content/uploads/2020/09/future-simple-720-2-intro.mp4#t=,60 ویدیوی کامل را در جلسه ی بعد “کاربرد آینده ساده” ببینید. معرفی درس ۳ زمان بعدی را که با هم مرور می کنیم که در واقع یکی از زمانهای نسبتا پر کاربرد در زبان انگلیسی هست، آینده ساده است. این زمان مانند همه ی زمانهای ساده، اغلب اشاره دارد به یک وضعیت همیشگی و یا تکرار و عادت …

درس ۳: زمان آینده ساده Read More »