درس ۲: زمان گذشته ساده

https://jozweb.com/wp-content/uploads/2020/09/past-simple-03-intro.mp4 این ویدیو مقدمه ای بود برای درس گذشته ی ساده. ویدیودرس اصلی را در جلسه ی بعد ببینید. زمان بعدی را که با هم مرور می کنیم که در واقع یکی از پرکاربردترین زمانها در زبان انگلیسی هست، گذشته ساده (past simple)  نام دارد. این زمان مانند همه ی زمانهای ساده، اغلب اشاره دارد …

درس ۲: زمان گذشته ساده Read More »