درس اول: مقدمه و آشنایی با نگارش نامه

مقدمه ی درس ۱ همانطور که حتما می دانید، در بخش اول یا (Task 1) نگارش آزمون آیلتس جنرال باید یک نامه ی رسمی یا غیر رسمی بنویسید. در این درس در چند جلسه ی مجزا به موارد زیر خواهیم پرداخت: جلسه ۱: نامه ی رسمی و نامه ی غیر رسمی در آیلتس جلسه ۲: …

درس اول: مقدمه و آشنایی با نگارش نامه Read More »