unit 3 – Speaking Techniques – giving opinions

درس
اطلاعات تکمیلی

مقدمه ی درس ۳

ویدیو درس یکم: یک ویدیوی حدود ۱۱ دقیقه را میبینید که در آن استاد غفاریان یکی از تکنیکهای برتر در گفتار  (Speaking) را به شما می آموزاند. برای بیان نظر موافق یا مخالف خود در باره ی یک موضوع (giving an opinion) می توان از الگوهای سطح بالاتری استفاده کرد که در این درس با آنها آشنا خواهید شد.

روش کار:

  • ابتدا ویدیودرس را با دقت ببینید و نکات آنرا فرا بگیرید.
  • مطالب و نکات نوشته شده در زیر ویدیو را بخوانید و تمرین کنید.
  • دوباره ویدیو درس را ببینید.
  • واژگان، اصطالاحات، و الگوهای مطرح شده را مسلط بشوید.

ویدیو درس سوم: یک ویدیوی حدود 11 دقیقه با موضوع “تکنیکهای برتر گفتاری” خواهیم دید. در این درس با روشهای برتر بیان نظر و دفاع از آن آشنا میشوید.

 

محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله
sem, libero odio Donec in nec suscipit et, id ut felis vulputate, اسکرول به بالا