کتابخانه ی دیجیتال

منتخبی از کتابهای پر طرفدار زبان عمومی و تخصصی

خطاهای نگارشی

۱۰۰ Writing mistakes to avoide

یکصد نکته ی عالی برای پرهیز از خطاهای نگارشی

رمز دانلود

jozweb.com

کالوکیشن

Collocation in 10 minutes

همنشینی واژگان تخصصی برای نگارش و گفتار برتر

رمز دانلود

jozweb.com

common errors

Longman common errors

نکات بسیار مهم برای پرهیز از خطاهای زبان

رمز دانلود

jozweb.com

همواره در حال تکمیل ...

نقد و بررسی این کتاب

کتاب ۵۰۴ واژه مطلقا ضروری

یکی از بهترین کتابهای واژگان برای زبان عمومی است. ۴۲ تا درس دارد و هر کدام ۱۲ تا لغت را آموزش می دهد.

ویژگی های مثبت این کتاب:

  • انتخاب از بین ضرور ترین لغات روزمره
  • ارایه ی ۳ تا مثال برای هر لغت با معانی مختلف آن لغت
  • تمرینهای خوب کاربردی

نکات منفی این کتاب:

  • در پایان هر درس، یک پاراگراف شامل هر ۱۲ لغت آورده شده که اغلب داستان خوبی برای پشت هم آوردن این لغات طراحی و ارایه نشده است.

رمز دانلود

jozweb.com

نقد و بررسی این کتاب

کتاب واژگان آیلتس - سطح متوسط

یکی از بهترین کتابهای واژگان برای آیلتس، با این ویژگی که بسیاری از مطالب و مباحث زبان عمومی را با دید موضوعی برای کاربرد در آزمونهای تحصصی مانند آیلتس مطرح می کند.

ویژگی های مثبت این کتاب:

  • هر درس به یک موضوع اختصاص دارد
  • تمرینهای تخصصی برای هر موضوع
  • مثال های زیاد

 

نکات منفی این کتاب:

  • تمرینهای صوتی این کتاب را نادیده بگیرید تا روزهای آخر، چون سطح مطالب صوتی آن بسیار بالاتر و دشوار تر است از مطالب داخل درسها

رمز دانلود

jozweb.com

کتاب 504 واژه ضروری
Donec nunc in at sem, ipsum sit ante. pulvinar dapibus nec quis, اسکرول به بالا