نکات و خلاصه درس

ویژگی های گذشته ساده

ساخت جمله در گذشته ی ساده: برای ساخت یک جمله ی گذشته ی ساده باید از الگوی زیر استفاده کنیم: Subject + Verb(past form) + object + adverbials Subject = فاعل / نهاد Verb = فعل گذشته Object = مفعول adverbials = قیدها فعل در گذشته ی ساده: شامل قسمت دوم فعل هست. برخی فعلها …

ویژگی های گذشته ساده Read More »

کاربرد گذشته ساده (ویدیو درس)

https://jozweb.com/wp-content/uploads/2020/09/past-simple-03.mp4 زمان گذشته ساده را برای موارد زیر به کار میبریم: کاری یکبار در گذشته مشخصی انجام شد.  کاری / حالتی در گذشته ثابت بود. کاری در زمان گذشته چند بار تکرار شد. کسی عادت داشت در گذشته کاری را انجام دهد و حالا دیگر انجام نمی دهد. English ترجمه فارسی دیشب مجبور شدم برای …

کاربرد گذشته ساده (ویدیو درس) Read More »

ویژگی های حال ساده

حال که با کاربردهای اصلی حال ساده آشنا شدید، نوبت آن می رسد که ویژگی های مهم این زمان را نیز با هم مرور کنیم: مهمترین کاربرد حال ساده (و بطور عام زمانهای ساده)، همانطور که در جلسه ی قبل دیدید، بیان یک تکرار یا عادت است. در جمله ای که بیان تکرار یا عادت …

ویژگی های حال ساده Read More »

ut sed dolor Aenean ut accumsan quis, dolor. facilisis Praesent اسکرول به بالا