کاربرد حال ساده (ویدیو درس)

https://jozweb.com/wp-content/uploads/2020/09/presentsimple-480.mp4 زمان حال ساده را برای موارد زیر به کار میبریم: عادتها و روزمرگی ها کارهایی که اغلب انجام می دهیم / و یا اغلب انجام نمی دهیم. اتفاقاتی که اکثر اوقات روی می دهند: English ترجمه فارسی من (معمولا) در حدود ۸:۳۰ می رسم. جلسه ی اول کلاس ساعت ۸:۴۵ شروع میشود. کلاس درس …

کاربرد حال ساده (ویدیو درس) Read More »