چند اصطلاح عالی در موضوع friends and relationship

English فارسی چند اصطلاح خوب برای speaking سطح متوسط آیا میتونی معنی این واژگان و اصطلاحات رو به فارسی بگویی؟ کلید بالا رو عوض کن تا جوابها رو ببینی! ۱- To have a lot in common My brother and I have a lot in common, we think alike. 2- To get to know He got …

چند اصطلاح عالی در موضوع friends and relationship Read More »