نگارش نامه – تفاوت تُن یا لَحن در نامه های رسمی و غیر رسمی

در سوالات بخش اول – نگارش نامه ، یکی از مواردی که به آن نمره میدهند درک صحیح و کامل شما از سوال است و توانایی شما در پاسخ صحیح و کامل به سوال / موضوع. در این درس به نکات مهم این قسمت میپردازیم. https://jozweb.com/videos/ielts-writing-task1-formalvsinfl.mp4 ابتدا کلمات کلیدی سوال را مشخص میکنیم. در متن …

نگارش نامه – تفاوت تُن یا لَحن در نامه های رسمی و غیر رسمی Read More »