نگارش نامه – کالبد شکافی یک نامه ی خوب

برای اینکه بتوانید یک نامه ی قابل قبول بنویسید یک چک لیست اولیه برای شما تهیه کرده ایم. لطفا مطالب را با دقت دنبال کنید. سه قدم مهم و اولیه تا نگارش یک نامه ی خوب: دست کم باید ۱۵۰ کلمه بنویسید . برای احتیاط ، شاید بهتر باشد ۱۶۰ تا بنویسید. تمام موارد سوال …

نگارش نامه – کالبد شکافی یک نامه ی خوب Read More »