نگارش نامه – تمرین جمع بندی درس اول

آزمون پایان درس اول: بعد از اتمام درسها و تسلط بر آنها، پاسخ آزمون زیر در باره ی “نگارش نامه در آیلتس جنرال” را نگارش کنید ، ارسال کنید و از استاد خود در باره ی نگارشتان فید بک بگیرید. برای هر یک از سه موضوع زیر، فقط یک مقدمه در حدود ۲۵ تا ۳۰ …

نگارش نامه – تمرین جمع بندی درس اول Read More »