نگارش نامه – شناخت فاکتورهای نامه در آیلتس

ابتدا فیلم این درس را یکبار دیگر ببینید نامه به دو شکل رسمی و غیر رسمی (و گاهی نیمه رسمی) نگاشته می شود. فرم کلی این دو تفاوتهایی دارد و حتی عبارات و واژگانی که استفاده میکنیم باید با دقت انتخاب شوند. در این درس به این موارد اشاره میکنیم بطور کلی : نامه ی رسمی خطاب …

نگارش نامه – شناخت فاکتورهای نامه در آیلتس Read More »