فصل یکم - نکات آموزشی و تکنیکها
فصل دوم - بهبود و ارتقای نمره
فصل سوم: جمع بندی و آزمون نهایی

نگارش نامه – تفاوت تُن یا لَحن در نامه های رسمی و غیر رسمی

در سوالات بخش اول – نگارش نامه ، یکی از مواردی که به آن نمره میدهند درک صحیح و کامل شما از سوال است و توانایی شما در پاسخ صحیح و کامل به سوال / موضوع. در این درس به نکات مهم این قسمت میپردازیم.

پخش ویدیو
  • ابتدا کلمات کلیدی سوال را مشخص میکنیم. در متن باید بطور مستقیم به آنها اشاره کنیم البته با کلمات متفاوت/ مترادف و اصطلاحا پارافریز کردن.
  • هر قسمت از سوال را در یک پاراگراف بسط می دهیم. مانند تصویر:
تُن یا لَحن نامه 01
تُن یا لَحن نامه 01

توجه :

  • ترجیحا اگر بتوانید بدنه / body هر نامه را در دو پاراگراف بنویسید خیلی مطلوب تر است.
  • برای اینکار مورد اول (بولتین اول) را در پاراگراف اول پوشش دهید.
  • مورد ۲ و۳ (بولتین دوم و سوم) را در پاراگراف دوم پوشش دهید.
justo nunc dolor. ipsum facilisis mi, dapibus id ut fringilla اسکرول به بالا