فصل یکم - نکات آموزشی و تکنیکها
فصل دوم - بهبود و ارتقای نمره
فصل سوم: جمع بندی و آزمون نهایی

نگارش نامه – شناخت فاکتورهای نامه در آیلتس

watch me
ابتدا فیلم این درس را یکبار دیگر ببینید

نامه به دو شکل رسمی و غیر رسمی (و گاهی نیمه رسمی) نگاشته می شود. فرم کلی این دو تفاوتهایی دارد و حتی عبارات و واژگانی که استفاده میکنیم باید با دقت انتخاب شوند. در این درس به این موارد اشاره میکنیم

بطور کلی : نامه ی رسمی خطاب به سازمانها ، شرکتها ، اداره ها، و اشخاص حقوقی و یا افراد غریبه تر نوشته می شوند و نامه ی غیر رسمی برای دوستان نزدیک و اعضای خانواده .

 

Formal and informal Styles in Letters

  • Formal letters are written to other people as well as companies, and organizations.
  • Informal letters are written to family members and close friends.
ویژگی های نامه غیر رسمی

According to the makers of the IELTS exam, assessment of General Writing tasks is based on the following criteria:

  • Task Achievement – how thoroughly you do what is asked
  • Coherence and Cohesion – how organized your letter is
  • Lexical Resource – the range of vocabulary you use
  • Grammatical Range and Accuracy – how correct your grammar is

چهار فاکتوری که بطور رسمی در نگارش نامه مورد توجه و بررسی دقیق ممتحن ها قرار میگیرد:

  • دقت در پاسخ به همه ی قسمت های سوال (TA)
  • انسجام و ارتباط (C&C)
  • غنای واژگانی (LR)
  • تسلط بر دستور زبان / نکات گرامری (GA)

تمام موارد فوق در درسنامه های بعدی به شما آموزش داده میشوند.

Aliquam quis, facilisis porta. commodo consequat. Lorem commodo libero. risus. اسکرول به بالا