فصل یکم - نکات آموزشی و تکنیکها
فصل دوم - بهبود و ارتقای نمره
فصل سوم: جمع بندی و آزمون نهایی

نگارش نامه – چند اصطلاح خوب برای نگارش مقدمه

در نامه های رسمی

بهتر است مقدمه ها را اینگونه آغاز کنیم

In a formal letter

In a formal letter: I am writing to ask/ tell//inform you that… I am writing to ask/inquire… I am writing with regard to… I am writing with reference to… I am writing in connection with… I am writing in response to… In reply to your letter, I am writing to… (if the question indicates that you have had a letter) I’m writing to express my dissatisfaction/annoyance/ about… I’m writing to express my anger at…
فقط یکی از اصطلاحات بالا را استفاده کنید

در نامه های نیمه رسمی

بهتر است مقدمه ها را اینگونه آغاز کنیم

In a semi-formal letter

In a semi-formal letter: Dear Sally, I hope everything is going well with you and your beloved kids, I have had to write these lines just to know what you’re going to do about this situation

در نامه های غیر رسمی

بهتر است مقدمه ها را اینگونه آغاز کنیم

In an informal letter

Dear John, Hi there! It’s been so long since I’ve heard from you. I hope you are doing well and I hope all your family are doing fine. I’m pretty good in spite of working hard. Anyway, the reason I’m writing is…
suscipit odio eleifend dolor mattis Praesent diam neque. Curabitur efficitur. اسکرول به بالا