انتشار هوشمند محتوای آموزشی یا تجاری

می گویند محتوا، پادشاه است. در دوران سراسیمه و کم حوصله کنونی، تولید محتوا به اندازه کافی مهم و در عین حال دشوار است، ولی ارایه هوشمند آن با شیوه های بروز و برنامه ریزی مناسب، بخش بزرگی از مسیر را هموار می کند.

راهکارهای مبتنی بر نشر هوشمند وبی در جُزوِب

فعالیت های مجموعه جُزوِب (شرکت وب نشر الف) در زمینه ی تولید و نشر محتوای آموزشی و یا تجاری در بستر وب

Educational

Content Timeline

Content Creation

Content Strategy

جُزوِب در کنار شماست

وبسایت شما پیشانی برند شماست، برای ایجاد و ابقای بهترین تعامل، نیاز به استراتژی هوشمند دارید

مشاوره، طراحی ، و هوشمند سازی وبسایت اختصاصی شما

مشاوره استراتژیک در انتخاب و اجرای وبسایت تخصصی و کاربردی با توجه به ویژگی های شما و مخاطبان تان، تا حصول بیشترین تعامل و بهره وری.

مشاوره و تولید محتوای مالتی مدیا، و تعاملی

تنوع در ساخت و ارایه محتوای متنی، صوتی، پیامکی، ایمیلی، به شکل استاتیک، دینامیک، و تعاملی

تامین محتوای تخصصی و طراحی تایملاین محتوا

محتوای مناسب و مختص سایت خود را چگونه و در چه برنامه ی زمان بندی ارایه کنید و به کدام دسته از مخاطبان تان برسانید.

گوش بزنگ شما هستیم

در باره ی پروژه خود برایمان بگویید و پیشنهاد ما را بشنوید