مکالمه روزمره انگلیسی متوسط Int0101
۲۱ مهر

مکالمه روزمره انگلیسی متوسط Int05-1

Restaurants 1 Talking about eating درس ۱ ۵۰% واژگان و عبارات جایگزین واژگان جایگزین چجوری بگم…؟ How do you say…?  امروز میخوام به یک رستوران غذای دریایی برم. I′d like …

سبد خرید محصول با موفقیت حذف شد. بازگردانی محصول
  • هیچ محصولی در سبد وجود ندارد.